โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ V-COP ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563